top of page

A szimpózium alaphangját a Hagyományok őrzése, folytatása, életben tartása adta, és a keresés színházi lehetőségei terén folyt az eszmecsere. Csoportunk Liszkai Tamás atyától kapott meghívást erre a találkozóra, aki hosszú évek óta vezet Grotowski workshopot Magyarországon. Minket Simon Balázs rendező képviselt, de a beszélgetésbe többen is bekapcsolódtunk.

A meghívás apropóját az adta, hogy több neves rendező is Gurdjieff tanításának ismerője és követője (volt), és maga Grotowski is. Grotowski színházi műhelye és a gurdjieffi belső munka nagyon is összefüggnek. hiszen Grotowski Gurdjieff tanításával teljesen tisztában volt, lénye mélyéig megértette, és élő hagyományként tisztelte és éltette, ahogy a vele készített riportból nyilvánvalóan kitűnik[1]. Nem Grotowski az egyetlen, aki a színházi munkája alapköveként, a műhelye keresésének szíveként tekintette ezt. Jelenleg Peter Brook neve fémjelzi a legfényesebben a gurdjieffi tanítás hagyományőrző és értékteremtő szerepét.

A kerekasztalnál több színházi műhely, iskola, irányzat képviselője vallott őszintén saját hivatásáról, tapasztalatáról, kereséséről és együtt próbáltuk a színház és a hagyomány kapcsolatát felfedezni, az önismeret valamint a színházi jelenlét minőségét keresni, és hogy mindezek mennyire függnek össze.

Várjuk a folytatást

 

[1]  Les Dossier „H” , 1992 (francia), Gurdjieff  - Jacob Needleman and George Baker Editors, 1996 (angol)

Az eredeti, és a már lefordított részek érdeklődés esetén a csoporton keresztül hozzáférhetők.

bottom of page